• Glavni
  • Novice
  • Navdušena Kitajska pozdravlja olimpijske igre

Navdušena Kitajska pozdravlja olimpijske igre

Kitajska

Medtem ko javnosti po vsem svetu kažejo znake zaskrbljenosti zaradi vse večje gospodarske moči Kitajske, njene vloge v zunanjih zadevah in varnosti izdelkov, ki jih izvaža, so Kitajci prepričani, da bodo poletne olimpijske igre 2008 v Pekingu spremenile pogled na njihovo državo. Kitajski anketiranci skoraj s soglasjem pravijo, da bo njihova država uspešna gostiteljica in da bodo olimpijske igre pomagale kitajski podobi po vsem svetu.


Slika

Olimpijske kandidate, ki se bodo v Peking zlivali z vseh koncev sveta, bodo pozdravili ljudje, ki trenutno izražajo izjemno zadovoljstvo glede tega, kako se dogajajo v njihovi državi in ​​gospodarstva njihove države. Kitajska ima več kot osem od desetih pozitivnih stališč do obeh, v raziskavi, ki jo je leta 2008 opravil projekt Pew Research Center Pew Research Center, med 24 državami na prvem mestu glede obeh ukrepov.1.Čeprav so ravni osebnega zadovoljstva nižje in kitajska zadovoljnost z družino, dohodki in delovnimi mesti ni posebej visoka, vendar te ugotovitve dramatično izboljšujejo nacionalno zadovoljstvo v začetku desetletja, ko Kitajci niso bili niti približno tako pozitivni glede potek svojega naroda in njegovega gospodarstva.

Poleg tega, da olimpijske igre v Pekingu dobro vidijo za svojo državo, velika večina Kitajcev v vseh demografskih skupinah meni, da je dogodek zanje osebno pomemben. Tisti, ki živijo v mestu gostiteljici, bodo verjetno rekli, da je tako.


Slika

V kitajski javnosti vlada tudi širok optimizem glede uspešnosti kitajskih športnikov. Kljub vsesplošnemu navdušenju nad olimpijskimi igrami pa nekateri na Kitajskem pravijo, da njihova država igram posveča preveč pozornosti, in odstotek tistih, ki izrazijo to mnenje, se je povečal, odkar je Pew Research zadnjič postavil vprašanje leta 2006.

Olimpijske igre in podoba Kitajske

Kitajci so nad poletnimi olimpijskimi igrami navdušeni. Več kot devet od desetih pravi, da bo njihova država uspešna kot gostiteljica (96%), vključno s 56%, ki pravi, da bo zelo uspešna. Podoben delež je prepričan, da bodo igre, ki bodo avgusta v Pekingu, pomagale kitajski podobi po svetu (93%), nespremenjeni pred dvema letoma.

Stališče, da bo Kitajska uspešna gostiteljica olimpijskih iger in da se bo podoba države posledično izboljšala, delijo moški in ženske, mladi in stari ter bogati in revni. Poleg tega tisti, ki ne živijo v Pekingu, prav tako verjetno kot tisti, ki živijo v mestu gostiteljici, trdijo, da bo Kitajska uspešna gostiteljica (96% proti 98%).Večina vidi olimpijske igre kot pomembne

Slika

Pozitivni občutki glede poletnih olimpijskih iger presegajo prepričanje, da bo dogodek dober za Kitajsko. Skoraj osem od desetih Kitajcev (79%) meni, da bodo olimpijske igre zanje pomembne osebno, medtem ko jih le 17% meni, da jim ne bodo pomembne.


Solidne večine v vseh demografskih skupinah trdijo, da olimpijske igre vplivajo na njih osebno, toda tiste v mestu gostiteljici imajo takšno stališče veliko bolj verjetno kot tiste v drugih mestih in provincah. Popolnoma devet od desetih v Pekingu meni, da so olimpijske igre zanje pomembne, v drugih delih države pa 79%.

Mnenja o tem, ali so olimpijske igre pomembne na osebni ravni, se nekoliko razlikujejo tudi glede na starost, dohodek in izobrazbo. Popolnoma 78% kitajskih anketirancev, starih 50 let ali več, pravi, da so jim olimpijske igre pomembne, še večji odstotek tistih, mlajših od 30 let, pa meni, da je temu tako (83%). Med tistimi z nizkimi gospodinjskimi dohodki jih ima tri četrtine olimpijske igre osebno pomembno, 21% pa meni, da niso pomembne. Nasprotno pa 87% kitajskih anketirancev z visokimi dohodki meni, da je dogodek zanje pomemben, le 12% pa, da ni.


Optimizem glede kitajskih športnikov

Slika

Kitajci so prepričani, da se bodo športniki njihove države dobro odrezali na igrah. Tri četrtine pravijo, da bo Kitajska, ki je na poletnih olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 v Atenah zasedla tretje mesto v številu medalj, za ZDA in Rusijo osvojila največ medalj letos poleti. Le 15% meni, da bodo ZDA odnesle največ medalj domov.

Ženske nekoliko pogosteje kot moški trdijo, da se bo Kitajska odrezala bolje kot katera koli druga država. Približno osem od desetih žensk (78%) pravi, da bo njihova država osvojila največ medalj v primerjavi s 72% moških. Tisti z manj kot srednješolsko izobrazbo ter tisti s srednjimi in nižjimi dohodkovnimi skupinami so tudi bolj optimistični glede možnosti Kitajske.

Prebivalci Pekinga so najmanj prepričani, da bodo kitajski športniki prekašali nasprotnike. Manj kot šest v desetih (58%) pravi, da bo Kitajska osvojila največ medalj, več kot štiri v desetih (42%) pa misli, da bodo ZDA. Zunaj mesta gostiteljice jih 76% imenuje Kitajsko, 14% pa ZDA kot državo, ki bo domov odnesla največ nagrad.

Kitajci Pozornost na olimpijske igre

Slika

Na splošno več kitajskih anketirancev pravi, da ljudje na Kitajskem olimpijskim igram namenjajo pravo pozornost, kot pa, da posvečajo preveč ali premalo pozornosti. Toda odstotek, ki govori, da posvečajo preveč pozornosti, se je povečal od leta 2006. Več kot vsak tretji Kitajec (34%) zdaj pravi, da ljudje na Kitajskem preveč pozorni na olimpijske igre; pred dvema letoma je to mnenje delil le vsak četrti. Približno ena od petih (18%) pravi, da Kitajci igram ne posvečajo dovolj pozornosti.


Mnenje, da se olimpijske igre preveč osredotočajo, je bolj razširjeno v mestu gostiteljici kot v drugih delih države. Prebivalci Pekinga so skoraj enakomerno razdeljeni - 46% pravi, da ljudje olimpijskim igram posvečajo preveč pozornosti, 51% pa, da posvečajo pravo pozornost. Le 2% v Pekingu pravi, da se premalo pozornosti posveča. Zunaj Pekinga pa 33% pravi, da ljudje posvečajo preveč pozornosti, 19% jih je premalo, 43% pa ​​pravi, da igram namenjajo pravo pozornost.

Mednarodni pogledi na olimpijske igre

Slika

Raziskava ugotavlja, da mednarodno mnenje v veliki meri odobrava prihajajoče poletne olimpijske igre 2008 na Kitajskem. Večina v 14 od 23 držav pravi, da je bila odločitev za izvedbo iger dobra.

Vendar so evropske javnosti bistveno manj navdušene. V Franciji, kjer so potekale velike demonstracije, ko je olimpijska bakla minila skozi državo, očitna 55-odstotna večina odločitev o igrah na Kitajskem imenuje napačno. Britanci in Španci odobravajo izvedbo prireditve na Kitajskem, medtem ko so Nemci, Američani in Poljaki glede tega vprašanja bolj razdeljeni. V nasprotju z drugimi azijskimi državami je nasprotovanje igram v Pekingu na Japonskem veliko - 55% Japoncev ne odobrava odločitve, da bi tam organizirali olimpijske igre, medtem ko jih le 39%.

Naslednji odseki opisujejo druge ugotovitve iz raziskave Pew Global Atways iz leta 2008 o tem, kako države po vsem svetu gledajo na Kitajsko, njene politike in prebivalstvo.

Kako druge države gledajo na Kitajsko

Medtem ko se mednarodni žarometi usmerjajo na Kitajsko in olimpijske igre v Pekingu leta 2008, mednarodna javnost kaže znake bojazni glede države in njene naraščajoče moči. Na splošno so ugodni pogledi na Kitajsko v zadnjem letu nekoliko upadli, še posebej to velja v Aziji, pa tudi v zahodnih državah, kjer je navdušenje nad igrami v Pekingu utišano in skrb za vse večjo vojaško moč Kitajske narašča.2.

Za večino javnosti, vključenih v raziskavo, znana pritožba glede ameriške zunanje politike - da je navadno enostranska - velja tudi za Kitajsko. Zaznavanje, da Kitajska pri sprejemanju zunanjepolitičnih odločitev ne upošteva interesov drugih, je zelo razširjeno, zlasti v ZDA, Evropi, na Bližnjem vzhodu in med sosednjimi Kitajsko Južno Korejo, Japonsko in Avstralijo. Glede tega in drugih ukrepov je odnos Japonske do Kitajske med najbolj negativnimi.

Poleg zaskrbljenosti zaradi vloge Kitajske v zunanjih zadevah v nekaterih državah, zlasti ZDA in Zahodni Evropi, obstaja velika zaskrbljenost zaradi rastočega gospodarstva Kitajske. Še bolj razširjene pa so skrbi glede varnosti kitajskih izdelkov. Nedavni škandali, ki se nanašajo na odpoklic kitajskega izvoza, so mnogim dobro znani, v večini anketiranih držav pa sorazmerno malo ljudi meni, da so izdelki, izdelani na Kitajskem, tako varni kot drugi.

Raziskava v mnogih pogledih odraža vzpon Kitajske kot glavne sile. Tako v svetu kot v razvoju ljudje vidijo, da ima Kitajska pomemben vpliv v svojih državah. V zahodni Evropi večina verjame, da je Kitajska že zamenjala ZDA kot vodilno svetovno velesilo ali da bo v določenem trenutku zamenjala ZDA. Malo Kitajcev misli, da je njihova država ZDA že izpodrinila, vendar večina misli, da bo sčasoma to storila.

Kitajska slika nekoliko upada

Slika

Večina v sedmih od 23 držav raziskave daje Kitajski ugodno oceno. To je enako število držav, v katerih večina ZDA pozitivno ocenjuje. Kitajska priljubljenost se je od lani nekoliko zmanjšala v devetih od 21 držav, v katerih so na voljo trendi, medtem ko se je povečala le v dveh državah in v desetih v bistvu ostala stabilna.

Ameriško javno mnenje o Kitajski je približno razdeljeno na tiste z ugodnim (39%) in negativnim (42%) pogledom. Odnos ZDA do Kitajske se je od leta 2007, ko je 42% imelo pozitivno in 39% negativno mnenje, malo spremenilo.

Ocene Kitajske so v treh od štirih zahodnoevropskih držav, vključenih v raziskavo, odločno negativne. Manj kot tretji anketiranec v Nemčiji, Franciji ali Španiji izrazi pozitivno mnenje. Poleg tega je odnos do Kitajske od lani v vseh treh državah postajal bolj negativen. To še posebej velja za Francijo, kjer se je naklonjenost Kitajske strmo znižala s 47% na 28%. Letošnji upad nadaljuje s padanjem števila zahodnoevropskih državljanov v zadnjih nekaj letih - od leta 2005 se je naklonjenost Kitajske znižala za 30 odstotnih točk v Franciji, 26 točk v Španiji in 20 točk v Nemčiji. Medtem ko pluralnost v Veliki Britaniji še naprej izraža pozitivno stališče, so mnenja Kitajske tam precej manjša od leta 2005, ko je 65% dalo pozitivno oceno.

V Aziji se mnenja o Kitajski precej razlikujejo. Kitajska je med Pakistanci zelo priljubljena - približno trije v štirih (76%) izrazi pozitivno mnenje, le 8% pa negativno. Tudi očitna večina Indonezijcev (58%) ima pozitivno mnenje, čeprav je Kitajska ocena naklonjenosti med Indonezijci v zadnjem letu padla za sedem odstotnih točk. Avstralci pozitivno gledajo na Kitajsko, medtem ko so Južnokorejci in Indijci glede tega vprašanja ločeni. Po drugi strani pa so Japonci bolj negativni kot katera koli druga javnost, vključena v raziskavo - le 14% ponuja pozitivno oceno Kitajske, kar je 15 točk manj kot že 29% v lanski raziskavi. Kitajska in Japonska imata med seboj dolgo in pogosto težko zgodovino, a že leta 2002 je večina Japoncev (55%) izrazila pozitiven pogled na svojega dolgoletnega tekmeca.

Bližnjevzhodni pogledi na Kitajsko so mešani. Tako v Egiptu kot v Libanonu pozitivni pogledi prevladajo nad negativnimi, v Jordaniji pa so negativne ocene nekoliko pogostejše. Podobno se mnenja v Latinski Ameriki mešajo in mnogi v regiji ne morejo dati pozitivne ali negativne ocene.

Slika

Več kot 70% Nigerijcev in Tanzanijcev pozitivno gleda na Kitajsko, vendar je javno mnenje v Južni Afriki, kjer je Kitajska naklonjenost le 37%, precej drugačno.

Ocenite Kitajce

Večina le v devetih od 23 anketiranih držav izraža pozitiven pogled na Kitajce. Nekatere najvišje ocene prihajajo iz sosednjih držav, vključno s Pakistanom (78% ugodno), Avstralijo (73%) in Indonezijo (59%). Drugje v Aziji so pogledi mešani, v Južni Koreji in Indiji, odločno negativni pa na Japonskem, kjer ima 73% negativno mnenje, daleč najbolj negativno oceno Kitajcev v raziskavi.

V večini držav pogledi na Kitajce zelo spominjajo na poglede na Kitajsko kot državo. To na primer velja za tri afriške države, vključene v raziskavo: Tanzanijci in Nigerijci imajo večinoma pozitivne poglede na Kitajce, medtem ko se Južnoafričani nagibajo k negativni oceni, enakemu vzorcu, ki je značilen tudi za Kitajsko v teh državah.

V ZDA in Zahodni Evropi pa obstaja razlika med dojemanjem Kitajske in dojemanjem njenih prebivalcev. To je podobno vrzeli, ki zaznamuje odnos do ZDA in njihovega prebivalstva v večjem delu sveta.

V Veliki Britaniji ima le 47% pozitiven pogled na Kitajsko, 65% pa naklonjen Kitajcem. Še večja vrzel obstaja v ZDA, kjer le 39% izrazi pozitivno mnenje o Kitajski, 64% pa pozitivno. Manjše, vendar še vedno velike vrzeli obstajajo v Španiji, Franciji in Nemčiji.

Slika

Večina Kitajske ne vidi niti kot partnerja niti kot sovražnika

V večini anketiranih držav večina ali množica Kitajske ne vidi niti kot partnerja niti kot sovražnika svoje države. V šestih državah je ravnovesje mnenj, da je Kitajska partnerica, medtem ko nobena javnost, vključena v študijo, Kitajsko ne označuje za sovražnico. To je močno v nasprotju z rezultati istega vprašanja, ko so ga vprašali o Združenih državah Amerike - veliko bolj verjetno je, da bodo ZDA ZDA označile kot partnerja ali sovražnika.

Način, kako ljudje označujejo odnos svojega naroda s Kitajsko, se po regijah močno razlikuje. Pakistanci še posebej verjetno trdijo, da je Kitajska partnerica njihove države, prav tako Nigerijci in Tanzanijci. Majhna večina Južnoafričanov Kitajsko imenuje tudi za partnerico. V sosednji Rusiji približno polovica anketiranih (49%) pravi, da je Kitajska partnerica.

Manj kot četrtina vprašanih v petih državah Evropske unije - Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji, Poljski in Španiji - Kitajsko šteje za partnerico. Američani pa najmanj trdijo, da je Kitajska partnerica njihove države, v celoti 20% pa jo označuje za sovražnico. Kitajsko kot sovražnike ocenjujejo pomembne manjšine tudi v drugih državah, vključno z Južno Korejo (28%), Turčijo (25%), Egiptom (24%), Japonsko (23%) in Mehiko (22%).

Mnogi na Kitajsko gledajo kot na enostranskost

Slika

Med javnostmi, vključenimi v to raziskavo, je splošno zavzeto stališče, da Kitajska v mednarodnih zadevah deluje enostransko. Večina v 14 od 23 držav pravi, da Kitajska pri odločanju o zunanji politiki ne upošteva interesov držav, kakršne so njihove.

To stališče prevladuje v ZDA in med državami EU - več kot sedem od desetih v Franciji, Španiji in Veliki Britaniji ter nekaj manjših večin na Poljskem, v ZDA in Nemčiji meni, da Kitajska na splošno ignorira njihove interese. Tudi večina na Bližnjem vzhodu se strinja s to perspektivo.

Mnenja se med šestimi azijskimi in pacifiškimi državami razlikujejo - Indijanci, Pakistanci in Indonezijci običajno verjamejo, da Kitajska upošteva interese držav, kot so njihove, medtem ko se Južni Korejci, Avstralci in Japonci v veliki večini ne strinjajo.

Mehičani in Brazilci so glede tega vprašanja drugače razdeljeni, medtem ko Argentinci mislijo, da Kitajska deluje enostransko. Po drugi strani pa v vseh treh afriških državah večina meni, da Kitajska upošteva njihove interese.

Medtem ko večina javnosti v raziskavi meni, da Kitajska na splošno deluje enostransko, imajo Kitajci ponavadi zelo drugačen vtis o pristopu svoje države do zunanje politike. Na vprašanje, ali Kitajska pri sprejemanju zunanjepolitičnih odločitev upošteva interese drugih držav, 83% Kitajcev meni, da meni, da ima druge države veliko ali pošteno.

Strah glede kitajskih izdelkov

Slika

Leta 2007 so odmevni odpoklici igrač in drugih izdelkov kitajske proizvodnje v ZDA in drugih državah pritegnili precejšnjo pozornost medijev, in kot kažejo rezultati te ankete, je v številnih državah o teh sporih veliko zavedanja.

Japonci s skoraj soglasjem (96%) pravijo, da se zavedajo odpoklica hrane in blaga, proizvedenega na Kitajskem v zadnjem letu. Več kot osem od desetih tako v Južni Koreji kot v ZDA je o tem vprašanju slišalo veliko ali malo.

Ozaveščenost je razširjena tudi v Nemčiji (72% veliko ali malo), Avstraliji (66%) in Indoneziji (66%). Večina v Nigeriji, Veliki Britaniji, Španiji, Franciji, Rusiji in Indiji je seznanjena s to problematiko.

Le malo pa v Latinski Ameriki ve za odpoklice - le 27% Brazilcev, 26% Mehičanov in 14% v Argentini je nekaj slišalo o tem. V Pakistanu je ozaveščenost tudi nizka (17%).

Raziskava ugotavlja precejšen skepticizem glede kakovosti kitajskih izdelkov, kar velja tudi v mnogih državah, kjer je zavest o odpoklicu kitajskih projektov nizka. V 19 od 24 držav vsaj polovica anketiranih pravi, da so kitajski izdelki na splošno manj varni kot drugi, proizvedeni drugje.

Na večini zahodnega sveta obstaja soglasje, da kitajski izdelki niso tako varni, čeprav je Britanija spet tu nekoliko drugače - le 50% Britancev meni, da so kitajski projekti glede varnosti slabši od drugih. Skoraj tri od štirih Američanov 'Made in China' enači z varnostnimi tveganji.

Najmanj bodo Južnokorejci in Japonci rekli, da so kitajski izdelki tako varni. V obeh državah približno devet od desetih pravi, da so na splošno manj varne kot tiste, ki jih proizvajajo drugje.

Mnenja pa so na Kitajskem precej različna. V glavnem kitajska javnost zaupa njenim izdelkom - 65% pravi, da so tako varni kot tisti iz drugih držav, medtem ko le 18% meni, da so manj varni.

Slika

Malo zavedanja o odpoklicih znotraj Kitajske

Na Kitajskem je bilo v zadnjem letu več odmevnih odpoklicev izdelkov kitajske proizvodnje. Vendar se razmeroma malo kitajske javnosti zaveda teh domačih odpoklicev. Samo 1% jih je veliko slišalo o tej problematiki, medtem ko še 15% pravi, da je slišalo malo. Približno štiri od desetih (41%) pravi, da niso slišali veliko, 27% pa poroča, da sploh ni nič slišalo.

V nasprotju s tem v mnogih drugih državah velika večina pozna nedavne odpoklice kitajskih izdelkov v svojih državah. Za to vprašanje je dejansko slišalo 96% Japoncev, 88% Južnokorejcev, 81% Američanov in 72% Nemcev.


Opombe

1.Za več o odnosu do Kitajske in znotraj nje ter mnenjih o drugih političnih, gospodarskih in kulturnih temah glejte 24-Nation Pew Global Atcient Survey, Poročilo 1: Globalni gospodarski mrak - Kitajska in Indija Pomembne izjeme, 12. junij 2008 in Poročilo 2: Kitajci praznujejo svoje hrupno gospodarstvo, ko se borijo s svojimi stroški, 22. julij 2008, povzetek pa je izvleček obeh.

2.Raziskava na Kitajskem je bila izvedena od 17. marca do 21. aprila 2008 po začetku civilnih nemirov na Tibetu, ki so se začeli 10. marca, in pred potresom 12. maja v kitajski provinci Sečuan.